LEKANDE GATAN
- Där bilar vilar

LEKANDE GATAN är ett initiativ som främjar barns fria lek utomhus i sina närområden. Leken störs ofta av trafik i tätbebyggda bostadsområden, som leder till en mer otrygg omgivning. Genom att stänga av trafiken temporärt och bygga upp en mobil lekmiljö, skapar vi en plats för lek och sociala möten.